Header

Ban biên tập

  • Nguyễn Văn Bộ - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
  • Trần Minh Tiến - Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
  • Bùi Huy Hiền - Hội Khoa học đất
  • Bùi Quang Đãng - Ban Khoa học & HTQT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
  • Đỗ Minh Phương -  Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
  • Trần Thị Minh Thu - Viện Thổ nhưỡng Nông hóa


Ngân hàng Kiến thức Phân bón xin được khuyến cáo tới người dùng một số địa chỉ cung cấp phân bón được đánh giá phù hợp với các loại hình cây trồng và cải tạo đất ở Việt Nam. Danh sách rút gọn được tải về tại đây

Các địa chỉ trên bản đồ được tổng hợp từ trang web Trang Vàng Việt Nam (http://trangvangvietnam.com). Hệ thống bản đồ trực tuyến của Ngân hàng Kiến thức Phân bón được thành lập bằng công nghệ bản đồ của Google.

Hội hợp tác khoa học Nông nghiệp, Nông thôn Việt Nam - Hàn Quốc (VietKoRAA)
Địa chỉ: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Phố Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam